Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta Korisnika:

Ulaganje društva KOLNOA VRATA u certificiranje proizvoda

Kratki opis projekta:

Društvo KOLNOA VRATA d.o.o. je 2017. godine na javni poziv Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta „Certifikacijom proizvoda do tržišta“ prijavio Projekt pod nazivom „Ulaganje društva KOLNOA VRATA u certificiranje proizvoda“. Nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru ovog poziva KOLNOA VRATA d.o.o. je kao Korisnik sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u lipnju 2018. godine započeo provedbu Projekta. Ciljne skupine čijim će interesima projekt izravno doprinijeti su (1): poduzeće Prijavitelja; (2): kupci i dobavljači; te (3): krajnji potrošači. Završetak Projekta planiran je u veljači 2019.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Svrha (cilj) Projekta poduzeća Kolnoa vrata je kroz ulaganje usmjereno u stjecanje certifikata za tri tipa protupožarnih vrata osigurati preduvjete za povećanje prodaje na domaćem i inozemnom tržištu te povećati ukupnu konkurentnost poduzeća. Projektom će Prijavitelj riješiti problem potrebnog usklađivanja proizvoda normativnim zahtjevima EU-a, što će mu omogućiti plasman proizvoda na tržište, odnosno u konačnici ojačati njegovu konkurentnost.

Ukupna vrijednost projekta:  558.869,38 HRK

Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 380.030,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta (od-do): 01.06.2018. – 01.02.2019.

Kontakt osoba za više informacija:

Patrik Polimac, e-mail: patrik.polimac@kolnoa.hr, tel: +385 1 3750 779

Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr

Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija: 
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost društva KOLNOA VRATA d.o.o.