Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta Korisnika:

Certificiranje proizvoda društva Kolnoa vrata

Kod projekta: KK.03.2.1.12.0093

Kratki opis projekta:

Društvo KOLNOA VRATA d.o.o. je 2020. godine na javni poziv Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta „Certifikacijom proizvoda do tržišta“ prijavio Projekt pod nazivom „Certificiranje proizvoda društva Kolnoa vrata“. Nakon prijave projektnog prijedloga KOLNOA VRATA d.o.o. je kao Korisnik sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u svibnju 2020. godine započeo provedbu Projekta. Ciljne skupine čijim će interesima projekt izravno doprinijeti su (1): poduzeće Prijavitelja; (2): kupci i dobavljači; te (3): krajnji potrošači. Trajanje projekta 22 mjeseca.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Svrha (cilj) Projekta Prijavitelja, društva KOLNOA VRATA, je da se kroz ulaganje usmjereno u primjenu normi, odnosno kroz stjecanje certifikata o sigurnosti i pouzdanosti proizvoda, osiguraju potrebni preduvjeti za povećanje prodaje na domaćem i inozemnom tržištu. Bespovratnom potporom za ispitivanje tri tipova protupožarnih vrata prema harmoniziranim europskim normama Prijavitelju će se riješiti problem obaveze usklađivanja s tehničkim zahtjevima EU direktiva za ocjenu sukladnosti proizvoda, što će mu olakšati plasman proizvoda na tržište, odnosno u konačnici ojačati njegovu konkurentnost.

Ukupna vrijednost projekta:  752.503,13 HRK

Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 511.702,12 HRK

Razdoblje provedbe projekta (od-do): 21.05.2020. – 21.03.2022.

Kontakt osoba za više informacija:

Patrik Polimac, e-mail: patrik.polimac@kolnoa.hr, tel: +385 1 3750 779

Više informacija na:

http://www.strukturnifondovi.hr

Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija:

http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost društva KOLNOA VRATA d.o.o.

 


 

Projekt pod nazivom „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti društva KOLNOA VRATA kroz primjenu novih IKT rješenja“ uspješno je proveden prema pravilima Poziva te temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Naziv Projekta Korisnika:

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti društva KOLNOA VRATA kroz primjenu novih IKT rješenja, KK.03.2.1.19.0337

Kratki opis Projekta:

Projektom „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti društva KOLNOA VRATA kroz primjenu novih IKT rješenja“ riješit će se problem nemogućnosti daljnjeg rasta i razvoja poduzeća Korisnika zbog nedovoljno učinkovitih poslovnih procesa, što posljedično dovodi do zaostajanja za konkurencijom na tržištu. Kroz ulaganje usmjereno u suvremena rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije unaprijedit će se poslovni procesi proizvodnje, radnog naloga, montaže i upravljanja resursima, čime će se smanjiti troškovi i povećati prihodi, što će rezultirati povećanjem konkurentnosti te bržim rastom i razvojem poduzeća. Ciljne skupine čijim će interesima Projekt izravno doprinijeti su (1): poduzeće Prijavitelja; (2): partneri i klijenti Prijavitelja; te (3): zaposlenici.

 Ciljevi i očekivani rezultati Projekta:

Specifični cilj Projekta jest da se kroz ulaganje usmjereno u područje informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) unaprijede poslovni procesi, omogući učinkovito upravljanje resursima poduzeća te procesima proizvodnje, radnog naloga, montaže i upravljanja resursima, čime će se povećati proizvodni kapaciteti, smanjiti troškovi i povećati prihodi, a što će u konačnici rezultirati pristupom novim tržištima, povećanjem konkurentnosti i bržim rastom poduzeća KOLNOA VRATA.

Ukupna vrijednost Projekta: 758.613,75HRK

Iznos kojeg bespovratnim sredstvima sufinancira EU (u HRK): 335.979,15 HRK

Razdoblje provedbe Projekta (od-do): 04.01.2019. - 04.07.2020.

Kontakt osoba za više informacija:

Patrik Polimac, tel: +385 91 375 0779, e-mail: patrik.polimac@kolnoa.hr

Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr

Više o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.: 
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 Naziv Projekta Korisnika:

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti društva KOLNOA VRATA kroz primjenu novih IKT rješenja, KK.03.2.1.19.0337

Kratki opis Projekta:

Projektom „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti društva KOLNOA VRATA kroz primjenu novih IKT rješenja“ riješit će se problem nemogućnosti daljnjeg rasta i razvoja poduzeća Korisnika zbog nedovoljno učinkovitih poslovnih procesa, što posljedično dovodi do zaostajanja za konkurencijom na tržištu. Kroz ulaganje usmjereno u suvremena rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije unaprijedit će se poslovni procesi proizvodnje, radnog naloga, montaže i upravljanja resursima, čime će se smanjiti troškovi i povećati prihodi, što će rezultirati povećanjem konkurentnosti te bržim rastom i razvojem poduzeća. Ciljne skupine čijim će interesima Projekt izravno doprinijeti su (1): poduzeće Prijavitelja; (2): partneri i klijenti Prijavitelja; te (3): zaposlenici.

 Ciljevi i očekivani rezultati Projekta:

Specifični cilj Projekta jest da se kroz ulaganje usmjereno u područje informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) unaprijede poslovni procesi, omogući učinkovito upravljanje resursima poduzeća te procesima proizvodnje, radnog naloga, montaže i upravljanja resursima, čime će se povećati proizvodni kapaciteti, smanjiti troškovi i povećati prihodi, a što će u konačnici rezultirati pristupom novim tržištima, povećanjem konkurentnosti i bržim rastom poduzeća KOLNOA VRATA.

Ukupna vrijednost Projekta: 758.613,75HRK

Iznos kojeg bespovratnim sredstvima sufinancira EU (u HRK): 335.979,15 HRK

Razdoblje provedbe Projekta (od-do): 04.01.2019. - 04.07.2020.

Kontakt osoba za više informacija:

Patrik Polimac, tel: +385 91 375 0779, e-mail: patrik.polimac@kolnoa.hr

Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr

Više o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.: 
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta Korisnika:

Ulaganje društva KOLNOA VRATA u certificiranje proizvoda

Kratki opis projekta:

Društvo KOLNOA VRATA d.o.o. je 2017. godine na javni poziv Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta „Certifikacijom proizvoda do tržišta“ prijavio Projekt pod nazivom „Ulaganje društva KOLNOA VRATA u certificiranje proizvoda“. Nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru ovog poziva KOLNOA VRATA d.o.o. je kao Korisnik sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u lipnju 2018. godine započeo provedbu Projekta. Ciljne skupine čijim će interesima projekt izravno doprinijeti su (1): poduzeće Prijavitelja; (2): kupci i dobavljači; te (3): krajnji potrošači. Završetak Projekta planiran je u veljači 2019.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Svrha (cilj) Projekta poduzeća Kolnoa vrata je kroz ulaganje usmjereno u stjecanje certifikata za tri tipa protupožarnih vrata osigurati preduvjete za povećanje prodaje na domaćem i inozemnom tržištu te povećati ukupnu konkurentnost poduzeća. Projektom će Prijavitelj riješiti problem potrebnog usklađivanja proizvoda normativnim zahtjevima EU-a, što će mu omogućiti plasman proizvoda na tržište, odnosno u konačnici ojačati njegovu konkurentnost.

Ukupna vrijednost projekta:  558.869,38 HRK

Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 380.030,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta (od-do): 01.06.2018. – 01.02.2019.

Kontakt osoba za više informacija:

Patrik Polimac, e-mail: patrik.polimac@kolnoa.hr, tel: +385 1 3750 779

Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr

Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija: 
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost društva KOLNOA VRATA d.o.o.